FREE SHIPPING ORDERS OVER $65

 

Bakela | ባቄላ ETHIOPIAN Fava beans

Origin : ETHIOPIA

 1 Pound Whole Bean