Mekmeko | መቅመቆ

Continue Shopping or Checkout

Mekmeko

Origin: Ethiopia

Ingredients:


Type: Spices